SFR Training

SFR Team

Geert Jeuken

Geert heeft vele jaren internationale ervaring opgedaan op het gebied van opleidingen en trainingen voor brandweer en hulpverleningsdiensten. Van eenvoudige kortdurende trainingen op elementair vaardigheidsniveau tot complexe meerdaagse scenariotrainingsprojecten op Europees niveau.

Hij weet door jarenlange ervaring wat het betekent als uw operationele personeel opgeleid en getraind of geëxamineerd moeten worden. Zeker wanneer dat praktijkgericht moet plaatshebben.

Geert is in staat om een kosteneffectieve en attractieve module op maat samen te stellen, zodat er kosten bespaart kunnen worden en het leervermogen verbeterd kon worden. Deelnemers moeten een scholing, oefening of examen leuk en spannend vinden en zich veilig voelen. Alleen dan zullen ze snel in de leerstand staan en zal het geleerde beter bijblijven. Hierdoor kunnen ze sneller en beter en veiliger ingezet worden voor hun zware taken. Zeker in de tijd waarin we nu leven is het van groot belang dat iedereen op elkaar ingespeeld is.

Daarnaast weet Geert als geen ander wat het betekent voor een organisatie als ze trajecten van Europese uitschrijvingen ingaan. Projecten van deze orde van grootte behoren op een juiste manier aangepakt worden. Het zijn tijdrovende projecten die van het begin tot het einde op de juiste manier begeleid moeten worden.

Duizendblad 29   5831 PA   Boxmeer
+31 (0) 6 209 58 911 INFO@SFRTRAINING.NL