SFR Training

Brandweer

Uw virtuele blus- en hulpverleningsvoertuigen worden bepakt met de materialen die u in werkelijkheid ook in uw voertuigen heeft liggen. Zo leren de gebruikers de bepakking van het voertuig uit het hoofd, andere materialen worden niet ingevoerd. Een inzet wordt opgebouwd zoals die er in de praktijk ook uit ziet. Een woning is daadwerkelijk een woning die compleet gemeubileerd is, buiten op de straat met gebruikelijk verkeer, bevindt zich de waterwinning. Werkt een veiligheidsregio met waterwagens dan zullen deze ter plaatse komen. Er zal dan dus ook direct rekening mee gehouden moeten worden bij het opstellen van het 1ste voertuig.

In de virtuele woning zien rookgassen en vuurhaarden er realistisch uit en zullen de brandwachten en bevelvoerende de juiste besluiten en handelingen moeten verrichten. Mocht tijdens de bluswerkzaamheden een verkeerde keuze gemaakt worden dan is dit meteen merkbaar in het verloop van de inzet en zal het gewenste resultaat niet behaald worden (of slechts na veel extra moeite!).

In deze omgeving van opleiden en trainen leren deelnemers in veiligheid van eventuele vergissingen. Nabespreking kan direct na de inzet plaatsvinden en kan eenvoudig ondersteund worden met beelden van de uitgevoerde inzet. Dat vergroot enorm het leereffect. Ook is er geen sprake van vervuilde kleding of onacceptabele gezondheidsrisico’s.

Maar ook voor natuurbrand bestrijding zijn er diverse scenario´s die zich hebben voorgedaan in de praktijk in het binnen- en buitenland. Hiermee kunnen inzet tactieken en speciale technieken aangeleerd, beoefend en getoetst worden. Op ieder operationeel niveau en vanuit alle mogelijke functies. SFR Training kan op uw verzoek uw verzorgingsgebied in een virtuele omgeving vertalen zodat op plaatselijk niveau opgeleid en getraind kan worden.

Duizendblad 29   5831 PA   Boxmeer
+31 (0) 6 209 58 911 INFO@SFRTRAINING.NL