SFR Training

Virtual Reality trainingen

Wat is vakbekwaamheidsontwikkeling met behulp van Virtual Reality? Virtual Reality is een omgevingsbeeld dat met computers wordt opgebouwd en met een speciale bril kan worden waargenomen. De drager van de bril ziet en hoort,dus ervaart een levensechte situatie, waarin interactief gewerkt kan worden. Het is mogelijk de omgeving te verkennen en te manipuleren.

De toepassingsmogelijkheden van Virtual Reality zijn nagenoeg eindeloos. Het biedt de mogelijkheid om kennis, vaardigheden en gedrag te ontwikkelen in een computer gesimuleerde omgeving.
Van eenvoudige elementaire handelingen tot complexe situaties.

Door het ontwikkelteam van SFR Training wordt er momenteel hard gewerkt aan de doorontwikkeling van VR systemen. Doel daarvan is dat de gebruiker de virtuele realiteit ook kan gaan voelen en zelfs gaan ruiken. SFR Training is van mening dat dit voor de hulpverleningswereld een absolute must is. De zintuigen zijn zeer waardevol in dat vakgebied. Op deze wijze sluiten opleidingen en trainingen nog beter aan op de praktijk.

Uw werkomgeving en verzorgingsgebied vertaald in een virtuele omgeving!

Duizendblad 29   5831 PA   Boxmeer
+31 (0) 6 209 58 911 INFO@SFRTRAINING.NL